Borttagning av stenar

Våra förfäder har kämpat med stenar i århundraden, och vi kämpar än i dag! Stenar ute på åkrarna kan betyda enorma kostnader varje år när de orsakar skador på skördemaskiner. Kostnader genereras inte bara av nödvändiga reparationer, utan också i form av förlorade arbetstimmar. Skörden kan försenas med upp till en vecka eller mer, beroende på omfattningen av skadan på hacken eller slåttermaskinen. För att få en lösning på detta urgamla problem designade ELHO den helhydrauliska stenplockaren Scorpio 550!

Stenplockare

Scorpio 430
Stonepicking

Scorpio 430

Drawbar

Min 65 l/min

Min 60 kW

Kostnadseffektiv Scorpio 430 Stenplockare

Scorpio 430 är ELHO nyaste och minsta stenplockarmodell som har alla tillförlitliga egenskaper från Scorpio-serien i ett mer kompakt paket. Scorpio 430 är en kostnadseffektiv och smidig modell som kan användas även med mindre traktorer.

ELHO Scorpio stenplockare har fått ett utmärkt rykte runt om i världen. Hydrauldriften är flexibel och tillförlitlig och den kan även backas. Tinnarna är tillverkade av slitstarkt Hardox 500 stål och är mer hållbara än traditionella fjädertinnar i stål. Inmatningsrotorn roterar med 80 r/min, medan strängläggarrotorerna roterar med 125 r/min. Behållarens alla komponenter är bultade och lätt utbytbara.

Den mindre Scorpio 430 är betydligt mer prisvärd än de större Scorpio 550 och 710 modellerna. Arbetsbredden på den nya modellen är 4,3 meter, men övrigt delar den samma grundegenskaper som de större modellerna. Automatisk djupjustering och andra avancerade funktioner finns också som tillval.

Scorpio 430 kan användas med mindre och äldre traktorer jämfört med större modeller. Scorpio 430 behöver bara 65 l/min hydraulflöde från traktorn. Fyra hydraulblock rekommenderas, men tre räcker också genom att kombinera två av funktionerna. Den nya Scorpio 430 har en enkel hjulaxel, medan större Scorpio-modeller har en boggiaxel.

Scorpio 430 är idealisk för entreprenörer, bönder, och maskinsamarbeten Denna mera prisvärda och smalare modell är även lämplig för mindre åkrar och traktorer.

Den nya modellen kan plocka stenar mellan storlekarna 25 och 400 millimeter. Körhastigheten är 1-7 km/h och arbetsdjupet 0-7 centimeter. Behållarens kapacitet är 1,5-2,0 kubikmeter och tipphöjden 2,4 meter, vilket gör det möjligt att tömma behållaren direkt i en vagn.

Att plocka stenar, rötter och annat skräp från åkrar gör efterföljande åkerarbeten mer effektiva och förhindrar skador på utrustning, såsom skördemaskiner.

 

Feature: Direction change

Stonepicking

 • Stödhjul

 • Automatisk djupreglering

 • Såll för mindre sten

 • Dragöggla K80

Traktorns effektbehov, min/max, kW*
60-120
Minsta rekommenderade oljepumpstorlek, traktor, l/min
70
Hydrauliskt flöde max, l/min
65
Hydraulisk anslutning, enkelverkande
1
Hydraulisk anslutning, dubbelverkande
3
Arbetsbredd, m
4,3
Stenstorlek, mm
25-400
Stenbehållare, kapacitet m³
1,5-2
Tipphöjd, m
2,4
Arbetsdjup, cm
0-7
Körhastighet km/h
1-7
Antal pickuptinnar
16
Pickup-tinnens lyftkraft, kg
320
Pickup-tinnens lyft från såll, mm
210
Sållstorlek, mm
30/40/100/110
Hjulstorlek
560/60-22,5
Stödhjul på strängläggarna
26x12.00-12
Vikt, kg**
5800
Längd, m
7,2
Bredd, m
3
Höjd, m
2,8
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
 • Scorpio 430
Scorpio 550
Stonepicking

Scorpio 550

Drawbar

Min 85 l/min

Min 75 kW

ELHO Scorpio 550 plockar stenar effektivt!

Att plocka sten är ett hårt arbete. Oavsett om du är lantbrukare eller entreprenör måste stenplockningen passas in mellan andra arbetsuppgifter – vanligtvis före plöjning eller efter skörd.

ELHO Scorpio 550 stenplockare är utrustad med unika lösningar som gör det enkelt att ta bort stenar från åkrar.

En av de viktigaste egenskaperna hos Scorpio 550 är att den är helt hydrauldriven. Hydraulflödet är 85 liter/minut, vilket uppnås med 110–150 bar. Hydrauldriften är avsedd för användning med en traktors vanliga tvåvägshydraulkoppling och en nominell pumpstorlek på 110 l/min. Den maximala kontinuerliga användningen är 24 kW, och traktorns egen kylare håller oljan på en optimal temperatur.

Automatisk djupjustering gör att maskinen kan följa markytan med ett konstant arbetstryck. Detta gör det enkelt och behagligt att använda maskinen, även under extremt dammiga förhållanden.

Hydraulsystemet kan tillfälligt öka trycket till den andra pickup-motorn vid behov, och tinnarnas lyftkraft är 700 kg.

Stabila Hardox 500-tinnar kan rotera med högre hastigheter än traditionella fjädrande ståltinnar. Den högre rotationshastigheten förbättrar sållningen och jordborttagningen, och den smular också sönder organiskt material bättre. Plockarens diameter är 1,8 meter och den roterar med 80 varv/minut, medan tinnarna roterar med 125 varv/minut.

Hardox 500-tinnarna har gummibussningar, vilket gör att stålstängerna i sållet kan böjas i sidled. Alla tinnar kan böja sig bakåt och lyftas ut ur sållet för att förhindra blockeringar. Tinnarnas maximala flexibilitet är 500 mm.

Feature: Auto depth

Feature: Direction change

Stonepicking

 • Hydraulaggregat

 • Såll för mindre sten

 • Dragöggla K80

 • Utvändiga funktioner

  1. Alla komponenter i behållaren är bultade och utbytbara
  2. Tipphöjd upp till 2,7 meter
  3. Stor kapacitet i behållaren på upp till 2 kubikmeter
  4. Stabil helbultad stödkonstruktion, vilket gör den lätt att byta ut
  5. Stora 560/60 R22.5 boggihjul
  6. Stora räfshjul som svänger med maskinen och är lätta att byta ut
 • Utvändiga funktioner

  1. Automatisk djupjustering efter rotationsmotstånd
  2. Teleskopisk dragstång med kollisionsskydd, höjer upp maskinen vid överbelastning och går sedan tillbaka automatiskt
  3. Bred och stadig dragstång ger god sikt över stenplockaren
  4. Släpvagnskoppling skruvas fast på dragstången
  5. Hydraulisk drivning
 • Invändiga funktioner

  Pickup-tinnar

  • De stora och slitstarka pickup-tinnarna har inbyggda rotorlager som skyddas från smuts
  • De breda pickup-tinnarna är gjorda av Hardox-stål och är fastsvetsade på rotorröret
  • De kilformade tinnarna med långa svetsfogar är utformade för att förhindra att stenar flyger över rotorröret
  • Stor och öppen konstruktion förhindrar blockeringar
  • Skyddad hydraulisk drivning
  • Lyftcylindern skyddas från stenar
  • Pickup-rotorn kan backas
  • Tinnarnas lyftkraft är 700 kg

  Hydraulik

  • Hydrauliskt drivsystem kan tillfälligt öka trycket för tinnmotorn
  • Hydraulisk drivning förhindrar att maskinen överbelastas, går sönder eller slits, även vid blockeringar
 • Invändiga funktioner

  Stenplockare

  • Stora och robusta pickup-tinnar
  • Pickup-tinnarna är böjbara i alla riktningar
  • Stora flänslager
  • Tinnarnas lyftkraft är 400 kg
  • Maximal flexibilitet på tinnarna är 500 mm
  • Pickup-rotorn kan backas
  • Aggressiv plockning smular sönder jorden, vilket förbättrar sållningen

  Behållare

  • Viktiga komponenter i behållaren är tillverkade av Hardox-stål
  • Stort såll baktill på behållaren
 • Invändiga funktioner

  Såll/markskär

  • Varje stålstång i sållet kan bytas ut individuellt
  • Lätt att ändra sållstorlek
  • Varannan sållstång kan tas bort – avståndet mellan sållstängerna kan vara 30, 40, 100 eller 110 mm
  • Stålstängerna är monterade på olika höjd
  • Gummibussningar vid stängernas infästning gör att de kan böjas i sidled
  • Markskär av Hardox-stål
  • Sållets stålstänger är av Hardox- och Imacro M-stål
 • 1 / 5
 • 2 / 5
 • 3 / 5
 • 4 / 5
 • 5 / 5
Traktorns effektbehov, min/max, kW*
75-140
Minsta rekommenderade oljepumpstorlek, traktor, l/min
110
Hydrauliskt flöde max, l/min
85
Hydraulisk anslutning, enkelverkande
1
Hydraulisk anslutning, dubbelverkande
3
Arbetsbredd, m
5,5
Stenstorlek, mm
25-400
Stenbehållare, kapacitet m³
1,5-2
Tipphöjd, m
2,7
Arbetsdjup, cm
0-7
Körhastighet km/h
1-7
Antal pickuptinnar
16
Pickup-tinnens lyftkraft, kg
400
Pickup-tinnens lyft från såll, mm
210
Sållstorlek, mm
30/40/100/110
Hjul, boggi
560/60-22,5
Stödhjul på strängläggarna
26x12.00-12
Vikt, kg**
6800
Längd, m
7,2
Bredd, m
3
Höjd, m
3,3
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
 • Scorpio 550
Scorpio 550
Stonepicking

Scorpio 550 SF

Drawbar

Sideflow left

Min 120 l/min

Min 90 kW

ELHO Scorpio 550 SF lastar stenarna direkt i vagnen!

ELHO:s stenplockare Scorpio 550 SF (SideFlow) har ett elevatorsystem som transporterar materialet ut från maskinen, vilket gör att stenar kan lastas direkt i en vagn.

Mittelevatorn är mycket robust och lyfter stenarna från marken. Stenarnas rörelseenergi försvinner innan de når sidoelevatorn, vilken har en lättare konstruktion och är utrustad med fjädrande stålsstänger och en gummimatta. Båda elevatorerna sållar effektivt bort jord från stenarna.

Elevatorerna kan stoppas tillfälligt, till exempel på vändtegen, för att passera ett hinder eller vid byte av släpvagn. Tinnarna fortsätter hela tiden att plocka upp stenar som sedan lyfts upp på elevatorn när den går igång igen.

Stenplockaren Scorpio 550 SF styrs elektroniskt, på samma sätt som Scorpio 710-modellen. Scorpio 550 SF är idealisk för stora åkrar eller områden där det skulle vara ineffektivt för traktorn att behöva lasta ur behållaren själv.

Feature: Auto depth

Feature: Direction change

Stonepicking

 • Hydraulaggregat

 • Dragöggla K80

 • Utvändiga funktioner

  1. 2,7 m hög vagn ryms under elevatorn i alla situationer
  2. Sidovagnen transporterar stenarna direkt till vagnen
  3. Isobus- styrning
  4. Steglös justering av strängläggarnas och inmatningsrotorns rotationshastighet
  5. Automatisk reversering av inmatningsrotorn och strängläggarna
  6. Stora räfshjul som svänger med maskinen och är lätta att byta ut
  7. Teleskopisk dragbom med kollisionsskydd
  8. Stora 560/60 R22,5 boggihjul
 • Scorpio 550 SF insida

  Invändiga funktioner

  1. Steglös justering av strängläggarnas och inmatningsrotorns rotationshastighet
  2. Automatisk reversering av inmatningsrotorn och strängläggarna
  3. Automatisk reversering av elevatorn
  4. Elevatorns kedjor är grävmaskinskedjor
  5. Tack vare elevatorerna är rensningen mycket effektiv
  6. Organiskt material tas effektivt bort med en hydraulisk fläkt (extrautrustning)
 • Serviceläge

  1. Maskinens serviceläge underlättar service
  2. Om mitt- eller sidotransportören är blockerad kan du backa rotationen. När rotationen backas glider mittelevatorn automatiskt uppåt och släpper ner stenen och andra föremål till marken för att undvika att skada maskinen
  3. Stabil helbultad stödkonstruktion vilket gör den lätt att byta ut
 • Såll

  Såll/markskär

  • Varje stålstång i sållet kan bytas ut individuellt
  • Stålstängerna är monterade på olika höjd
  • Gummibussningar vid stängernas infästning gör att de kan böjas i sidled
  • Markskär av Hardox-stål
  • Sållets stålstänger är av Hardox- och Imacro M-stål
 • 1 / 4
 • 2 / 4
 • 3 / 4
 • 4 / 4
Traktorns effektbehov, min/max, kW*
90-160
Minsta rekommenderade oljepumpstorlek, traktor, l/min
160
Hydrauliskt flöde max, l/min
120
Hydraulisk anslutning, enkelverkande
1
Hydraulisk anslutning, dubbelverkande
1
Arbetsbredd, m
5,5
Stenstorlek, mm
25-400
Sidoelevator höjd, m
2,7
Arbetsdjup, cm
0-7
Körhastighet km/h
1-7
Antal pickuptinnar
16
Pickup-tinnens lyftkraft, kg
400
Pickup-tinnens lyft från såll, mm
210
Sållstorlek, mm
35
Hjul, boggi
560/60-22,5
Stödhjul på strängläggarna
26x12.00-12
Vikt, kg**
9500
Längd, m
8,4
Bredd, m
3
Höjd, m
3,3
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
 • Scorpio 550 SF
Scorpio 550
Stonepicking

Scorpio 710

Drawbar

Min 110 l/min

Min 90 kW

ELHO Scorpio 710 är en extremt effektiv 7-meters stenplockare!

Den populära stenplockaren ELHO Scorpio 550 har nu fått en storebror! Scorpio 710 är nästan två meter bredare än den mindre modellen. De bredare pickup-rotorerna ökar produktiviteten avsevärt.

Scorpio 710 har ett elektroniskt styrt ventilblock som kan användas med en traktor som har LS-hydraulik eller med en hydraulenhet som tillval. Lastavkännande hydraulik gör att det går ännu snabbare att tippa behållaren.

Den stora stenplockaren är enkel att manövrera från traktorhytten med hjälp av styrenheten med färgdisplay. Styrenheten gör det möjligt att göra exakta justeringar av till exempel arbetsdjupet.

Sållbredden kan justeras hydrauliskt under drift genom att variera avståndet mellan sållstängerna.

De nya pickup-rotorerna är ännu mer effektiva vid sållning av jord. Spiralmönstret på tinnarna längst in flyttar jorden åt sidan samtidigt som de lyfter stenarna mot mitten. Längst ut har pickup-rotorerna ett traditionellt spiralmönster för att säkerställa att stenar vid kanterna förs in mot mitten av maskinen.

Feature: Auto depth

Feature: Direction change

Stonepicking

 • Hydraulaggregat

 • Dragöggla K80

 • Scorpio 710

  Utvändiga funktioner

  1. Tipphöjd upp till 2,7 m
  2. Snabb tömning av behållaren
  3. Isobus- styrning
  4. Automatisk reversering av inmatningsrotorn och strängläggarna
  5. Steglös justering av strängläggarnas och inmatningsrotorns rotationshastighet
  6. Teleskopisk dragbom med kollisionsskydd
  7. Stora 560/60 R22,5 boggihjul
 • Scorpio 710 insida

  Invändiga funktioner

  Pickup-tinnar

  • De stora och slitstarka pickup-tinnarna har inbyggda rotorlager som skyddas från smuts
  • De breda strängläggar-tinnarna är gjorda av Hardox-stål och är fastsvetsade på rotorröret
  • De kilformade tinnarna med långa svetsfogar är utformade för att förhindra att stenar flyger över rotorröret
  • Stor och öppen konstruktion förhindrar blockeringar
  • Skyddad hydraulisk drivning
  • Lyftcylindern skyddas från stenar
  • Pickup-rotorn kan backas
  • Tinnarnas lyftkraft är 700 kg

  Hydraulik

  • Hydrauliskt drivsystem kan tillfälligt öka trycket för tinnmotorn
  • Hydraulisk drivning förhindrar att maskinen överbelastas, går sönder eller slits, även vid blockeringar
  • Steglös justering av balanseringstryck
 • Såll

  Invändiga funktioner

  Inställbart såll/markskär

  • Hydrauliskt inställbart sållstorlek 30-60 mm
  • Varje stålstång i sållet kan bytas ut individuellt
  • Stålstängerna är monterade på olika höjd
  • Gummibussningar vid stängernas infästning gör att de kan böjas i sidled
  • Markskär av Hardox-stål
  • Sållets stålstänger är av Hardox- och Imacro M-stål
 • 1 / 3
 • 2 / 3
 • 3 / 3
Traktorns effektbehov, min/max, kW*
90-160
Minsta rekommenderade oljepumpstorlek, traktor, l/min
130
Hydrauliskt flöde max, l/min
110
Hydraulisk anslutning, enkelverkande
1
Hydraulisk anslutning, dubbelverkande
1
Arbetsbredd, m
7,1
Stenstorlek, mm
25-400
Stenbehållare, kapacitet m³
1,5-2
Tipphöjd, m
2,7
Arbetsdjup, cm
0-7
Körhastighet km/h
1-7
Antal pickuptinnar
16
Pickup-tinnens lyftkraft, kg
400
Pickup-tinnens lyft från såll, mm
210
Sållstorlek, mm
30-60
Hjul, boggi
560/60-22,5
Stödhjul på strängläggarna
26x12.00-12
Vikt, kg**
7200
Längd, m
7,2
Bredd, m
3
Höjd, m
4,1
 • Scorpio 710
 • scorpio 710
 • Scorpio 710
 • scorpio 710
 • Scorpio 710
 • Scorpio 710
 • Scorpio 710
 • Scorpio 710
 • Scorpio 710
 • scorpio 710
 • Scorpio 710
 • scorpio 710
 • Scorpio 710
 • Scorpio 710
 • Scorpio 710
 • Scorpio 710