Oy ELHO Ab är ett familjeföretag grundat 1968, branschen är tillverkning arbetsmaskiner av hög kvalitet inom lantbruk och entreprenad. ELHO skall vara en föregångare inom branschen som kunder och samarbetspartners litar på.

Lantbruksfastigheternas produktivitet börjar med ett framgångsrikt åkerbruk med en funktionell maskinkedja från åker till utfodring. ELHO är med i kedjan från början till slut, för i produktgrupperna finns en lämplig maskin till alla arbeten. ELHOs viktigaste produktgrupper är maskiner för foderskörd, foderdistribuering och skötsel av miljön.

ELHOs maskiner och arbetsegenskaper är av högsta kvalitet, och största delen av produktionen går på export runtom i världen. ELHO utvecklar konstant nya, innovativa tekniska lösningar, som förbättrar maskinernas arbetsegenskaper och arbetskvalitet ännu mera. På så sätt får, också i framtiden, kunderna maximal nytta av sina maskiner.

Förutom det tekniska försprånget satsar ELHO också på en förstklassigt och dynamiskt kundbetjäning där vi verkligen hör på kunderna och tar hand om dem också efter själva köpet.

Här hittar du din närmaste återförsäljare av ELHO maskiner. Med bred kunskap och erfarenhet hjälper de att hitta maskinen som möter dina behov. Våra återförsäljare är medvetna om de rådande utmaningarna inom lantbruket och de höga krav som ställs av lantbrukarna och lantbruksnäringen.

Våra samarbetspartners och deras återförsäljare hanterar eftermarknadstjänsterna både inom och utanför Finlands gränser. Hitta din närmaste återförsäljare på Återförsäljare-sidan.
På eftermarknadssidan hittas användarhandböckerna och reservdelsböckerna för våra maskiner, där man t.ex. kan söka efter specifika reservdelar.
Obs! Om du önskar att delarna skall ersättas som garanti, var vänlig och bekanta dig först med våra garantivillkor i maskinens användarhandbok eller under eftermarknadens sida och kontrollera maskinens modell, version och serienummer på maskinskylten.