Strängläggare och vändare

Skördearbetet går fortare med ELHOs Twin strängläggare!

ELHO Twin strängläggarna lyfter fodret eller halmen och flyttar massan i luften!  Fodret/halmen hålls ren! 

Tack vare de vinklade rotorernas konstruktion och lyft/kaströrelse hamnar inga stenar i strängen. Detta gör också att risken för skador minskar på skördemaskinen som kommer efter strängläggaren. Rotorhastigheten kan justeras utifrån materialtyp.                                  

Det här gör skörden mer effektiv och minskar den totala bränsleåtgången. ELHO:s Twin-strängläggare är också perfekta för oregelbundna fält. Foderproducenter och maskinstationer ser tydligt fördelarna med ELHO:s Twin-strängläggare eftersom maskinernas popularitet växer år för år.