Scorpio 550 STENPLOCKARE

  • Scorpio bildspel 1
  • Scorpio bildspel 2
  • Scorpio bildspel 3

Målsättningarna när Scorpio konstruerades var innovationer, effektiv stenplockning, stor arbetsbredd och en slitstark maskin. Scorpion har helhydraulisk drift som överför kraften dit den behövs mest på maskinen. Detta förhindrar bl a att maskinen går sönder om t ex rotorn tilltäpps av stenar.  De stora och slitstarka pick-uptinnarna är flexibla i alla riktningar. Rotorn eller tinnarna går inte sönder när rotorn blockeras och rotorn kan backas vid blockage.

Alla stålstängerna i sållet är utbytbara och varannan stång kan tas bort. Sållbredderna är 4 cm eller 11 cm. Stängerna har fjädrande infästning och är monterade på olika höjd för att minska risken att stenar kilas fast.

De kraftiga kilformade tinnarna på samlarrotorerna är tillverkade av Hardox och har lång svetsfog till axeln. Lagren är inbyggda i stålröret vilket gör dem mycket slitstarka. Samlarrotorerna kan också backas. Rotorerna är placerade så att stenar inte kilas fast mellan samlarrotorerna och ramkonstruktionen. Scorpio har en stor stenbehållare med en tömningshöjd på 2,7 meter, så den når upp över kanten på större vagnar. Behållarens bakre vägg sållar också bort jord. Sidoplåtarna och behållarens bottenplåt är också tillverkade av Hardox.

Scorpio har kraftig ram, teleskopisk dragbom med hydrauliskt överbelastningsskydd, brett uppsamlingsområde, stora tandemhjul och är helt hydrauliskt driven. Maskinen har aktiv markföljning, den automatiska djupregleringen styrs hydrauliskt.  Markföljningen har två förprogrammerade djupinställningar men föraren kan också manuellt ändra inställningen. Den automatiska djupregleringen underlättar arbetet för föraren speciellt i torra, dammiga förhållanden då markytan inte ens kan ses.

ELHO Scorpions arbetsområde är inte bara på åkrarna, utan maskinen kan också plocka sten på vägar, olika slags fält, grundförbättringsområden, byggarbetsplatser och vid anläggning av grönytor mm. ELHO Scorpio 550 är utmärkt för maskinstationer och entreprenad.

 

ELHO Scorpio 550 
  • brett insamlingsområde, hållbar konstruktion, stora och breda tandemhjul                                                                                                                          
  • helt hydraulisk: inget går sönder vid blockeringar och kraften går automatiskt dit den behövs                                                                                   
  • pick-uprotorn som kan backas är utrustad med stora, starka och flexibla tinnar                                                            
  • sållets stålstänger är utbytbara                                                                                                                      
  • stor stenbehållare med hög tipphöjd