Sidechopper TPM 520 PRO

  • ELHO SideChopper TPM 520 Pro 120
  • ELHO SideChopper TPM 520 Pro 30
  • ELHO SideChopper TPM 520 Pro 5

När räckvidd och hållbarhet behövs då är SideChopper kranarmen TPM 520 Pro ett säkert nordiskt val.

 

ELHO SideChopper TPM 520 kranarmen är konstruerad för proffsen och därför ett naturligt val för entreprenörer och användare som behöver stor räckvidd. Med kranarmen kommer man långt ut till sidan, över staket och vägmärken mm samt ner på breda och djupa dikes- och vägslänter. Man kan också arbeta högt upp till ca 6 meter vilket är en fördel t ex på skogsvägar och mindre landsvägar.

SideChopper TPM 520 kranarmen har helt mekanisk kraftöverföring med högeffektkilremmar och vinkelväxlar ut till röjaren. Röjaren kan användas i alla lägen t om upp och ner ovanför hytten. Sido- och höjdjusteringarna sköts hydrauliskt och steglöst. Kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd och frihjul som standard. Röjenheten ingår inte i kranarmsleveransen.

 

ELHO SideChopper TPM kranarmar
  • röjaren kan väljas efter behov, kedjor eller rotor
  • flexibel, kan användas i alla lägen 
  • effektiv mekanisk kraftöverföring
  • små driftskostnader