SideChopper 420 Pro

  • ELHO SideChopper 420 Pro 1
  • ELHO SideChopper 420 Pro 6
  • ELHO SideChopper 420 Pro 7

För effektiv yrkesmässig röjning, slåtter av vägkanter, skogsvägar, grönyteområden mm.

 

ELHO:s SideChopper 420 och 460 Pro är pålitliga, hållbara finsktillverkade maskiner för krävande användare och entreprenad. Räckvidden på maskinerna är 4,2 eller 4,6 meter från traktorns mittlinje.

SideChopper Pro röjarna är konstruerade för våra krävande nordiska förhållanden, därför ökar exporten år för år då hållbarheten och effektiviteten har konstaterats även på övriga marknader. Maskinerna röjer bort stora, täta och höga buskage t om något mindre träd om det behövs. PRO-modellerna har hållbara hammarslagor på 1,3 kg/st med 20 mm bultar som standard. Som alternativ till slagorna finns en YI-knivbettsserie t ex för, gräs, trädesåkrar och sly.

 

För entreprenad och krävande användning: ELHO SideChopper 420 Pro.

 

ELHO SideChopper 420 Pro 
  • lång räckvidd 4,2 m 
  • konstruerad och tillverkad i Finland för nordiska förhållanden
  • hydrauliskt påkörningsskydd standard
  • hållbar maskin med sidoförskjutning av röjaren
  • rotor med stor diameter, hållbara slagor/bett med 20 mm bultdiameter