Slåtterkrossar och slåttermaskiner

NM 9000 SideFlow33
ELHO:s slåtterkrossar erbjuder innovationer och fördelar!

 

ELHO:s slåtterkrossar kombineras innovationer, hållbarhet, snabb torkning och körglädje. 

 

ELHO är specialiserat på bl a tillverkning av maskiner för foderskörd och foderhantering och erbjuder slåtterkrossar i många olika modeller och storlekar. Nästan alla modeller är utrustade med avfjädringssystemet HydroBalance och HydroActive påkörningsskydd. Vi fokuserar också på foderkvalitet och snabb torkning. Snabb torkning ger foder av högre kvalitet och möjliggör snabbare skörd.

Vi erbjuder två olika slags slåtterkrossar: krossenhet antingen med stålfingerrotor och rundade, gjutna slagor samt justerbar motkam, eller med polyuretanvalsar för bladrika, känsligare fodertyper.