Sideliner 1520 M / Sideliner 1520 A

 • ELHO Sideliner 1520 001
 • ELHO Sideliner 1520 006
 • Sideliner 1520 2
 • Sideliner 1520 32
 • Sideliner 1520 43
 • Sideliner 1520 Automat 1
 • Sideliner 1520 table cylinder

Bogserande kabel- eller automatisk inplastare

 

Den med leder försedda lyftgaffeln lyfter balen direkt till mitten på inplastningsbordet och vikten fördelas både till hjulen och traktorn. Det robusta inplastningsbordet är försett med tre kedjedrivna valsar och är ledat direkt till den kraftiga ramen. Fyra stödrullar håller balen på plats i sidled på bordet. Maskinerna är stabilt byggda och har varit populära i årtionden.

Inplastningsbordet har en låg lastnings-, inplastnings- och avlastningshöjd för att minska belastningen på balen, och maskinen är utrustad med en kraftig fallmatta för att minska risken för skador på den inplastade balen, speciellt för när man rör sig på grova och ojämna ytor. 

De automatiska Sideliner 1520 A har tack vare den hydrauliska synkroniseringen jämn överlappning och den sträckta filmen läggs tätt runt balen vilket garanterar bra foderkvalitet. Sideliner 1520 A lastar, plastar in och om man vill avlastar den också balen automatiskt.

Sideliner 1520 M är en kabelstyrd bogserad inplastare med bal- och varvtalsräknare. 

Som standard har Sideliner 1520 modellerna en inplastningsenhet med försträckare, och som tillval finns t.ex. en svängramp samt en andra inplastningsarm med försträckare som gör inplastningen ännu snabbare.

 

ELHO SideLiner 1520 har tillverkats i tusentals.

  

 

ELHO Sideliner 1520              
 • lätta att använda 
 • låg lastnings- och avlastningshöjd
 • en liten traktor räcker 
 • säker balrotation, alla tre valsarna är drivna 
 • som tillval en andra försträckarenhet