Proliner 1500

 • Proliner 10
 • Proliner 12
 • Proliner 14
 • Proliner 2
 • Proliner 20
 • Proliner 22
 • Proliner 24 2
 • Proliner 24
 • Proliner 26
 • Proliner 27

Snabb inplastare med hög precision!

 

Exakt som ELHO Fastliner 1500 kan Proliner 1500 lägga 6 lager plastfilm runt en bal med en diameter på 1,2 meter och släppa ner den på fältet igen på cirka 35 sekunder, från det ögonblick då lastarmen tog tag i balen.

ELHO Proliner 1500 är en robust, verkligen snabb buren rundbalsinplastare. Både i arbets- och transportläge är maskinen positionerad bakom traktorn. 

Inplastningscykeln är helautomatisk från lastning till lossning. 

Styrsystemet ELHO Opus möjliggör höghastighetsinplastning – upp till 60 balar i timmen beroende på tillgång till balar. Maskinen är utrustad med två 750 millimeters filmsträckare och filmbrottssensorer. Om en plastfilmsrulle tar slut eller om filmen går av så kompenserar programmet automatiskt genom att öka rotationen så att inställd mängd film läggs till från den andra filmsträckaren.

Den robusta lastarmen är utformad för att centrera balen på inplastningsbordet. Inplastningsbordet har tre valsar vars synkroniserade rotation säkerställer att balen roterar även om den inte är perfekt rund. Balen har under inplastning stöd i sidled av fyra stödrullar.

Prolinerns hydrauliksystem har ett ventilblock som kan utnyttja LS-hydrauliksystemet.

Som tillval finns en svängramp som ställer balarna stående för att underlätta uppsamlingen av balarna.

 

ELHO Proliner 1500 – en robust och verkligen snabb buren rundbalsinplastare

 

ELHO Proliner 1500     
 • kort inplastningscykel

 • helautomatisk

 • lättstyrd, alla inställningar från displayen i hytten

 • lätt att övervaka

 • extremt kraftig konstruktion