Fastliner 1500

 • ELHO Fastliner 13
 • ELHO Fastliner 15
 • ELHO Fastliner 17
 • ELHO Fastliner 2
 • ELHO Fastliner 3
 • ELHO Fastliner 5
 • ELHO Fastliner 6
 • ELHO Fastliner monitor 1

När något måste hända, skall det ske snabbt och exakt! ELHO Fastliner 1500 är riktigt snabb!

 

En rundbal med 1,2 meters diameter är lindad på ca 35 sekunder från när lastarmen får tag i balen tills balen är lindad med 6 lager folie och tillbaka på fältet.

ELHO Fastliner 1500 är en kraftigt byggd ”halvt” buren inplastare. I arbetsläge är maskinen buren i trepunkten med ett stödhjul, på den högra sidan av traktorn. Sikten från traktorn och användarvänligheten är utmärkta när balen lyfts upp på inplastningsbordet strax intill höger bakhjul.                                                                  

Fastlinern är utrustad med HydroBalance dämpningssystemet för att utjämna vikten mellan trepunktsupphängningen och hjulet . Systemet utjämnar maskinens rörelser på åkern och ger bättre manövrerbarhet. Till transportläge svängs Fastlinern bakom traktorn.     

 

Inplastningen är helt automatisk från lastning till avlastning.    

Den lättanvända ELHO Opus styningen möjliggör en snabb inplastning, över 60 balar per timme beroende på tillgången på balar.

Maskinen är utrustad med två 750 mm försträckare med folievakter . Folievakterna kompenserar automatiskt mängden folie om folien tar slut eller går av på en av försträckarna. Inställd mängd folielager kommer alltid på balen. 

De kraftiga lastarmarna lyfter och centrerar alltid balen på bordet. Som standard är lastarmarna utrustade med en cylinder som ger en lyftkraft på 1200 kg.

Lindningsbordet är utrustat med tre stora valsar med synkroniserad rotation, och fyra stödrullar håller balen på plats i sidled under inplastningen .

Fastlinern är utrustad med Sauer Danfoss elstyrda ventilbord och antingen LS eller Open Center hydraulik kan användas.                                                                                                                                              

Som tillval finns en svängramp som lägger balarna på stående vilket gör uppsamlingsarbetet snabbare.

Fatta ett snabbt beslut och skaffa en ELHO Fastliner för att göra inplastningsarbetet snabbare!  

 

 

ELHO Fastliner 1500
 • mycket snabb inplastning
 • helt automatisk                                                                                                                                      
 • lätt att använda, enkelt att ställa in funktionerna 
 • lätt att övervaka arbetet, maskinen finns bredvid högra bakhjulet