Inliner 1820

  • ELHO Inliner 001
  • ELHO Inliner 006
  • ELHO Inliner 013
  • ELHO Inliner 015
  • ELHO INLINER on a slope A must

Pressning och inplastning i ett arbetsskede – effektivt och lönsamt!

 

INLINER 1820 är en helt automatisk inplastare som kopplas direkt till pressen.

När man pressar och plastar samtidigt sparar Inliner-kombinationen tid och pengar. Till arbetet behövs bara en förare och en traktor.

Inplastarnas livscykel är vanligtvis mycket längre än pressarnas. Varför då byta inplastaren bara för att pressen är i slutet av livscykeln? Investeringen minskar betydligt om endast pressen byts ut och Inlinern kopplas till en ny press. Och igen pressas och inplastas det med den nya kombinationen i åratal.  

Inliner kombinationen är lätt att använda också när man pressar och plastar på mindre åkrar eller på många spridda åkrar. När balen överförs från pressen går Inlinerns främre ram ner på marken så belastningen på pressen är nästan obefintlig. Inlinern följer i pressens spår och problem uppstår inte ens i snäva kurvor. 

Inlinern kopplas direkt till pressens ram med monteringskitet. Kopplingssatsen är försedd med en snabbkoppling om man t ex vill koppla bort inplastaren vid pressning av halm.

Inplastningstiden hålls kort då Inlinern är försedd med två 750 mm försträckare med folievakter. Folievakterna kompenserar med mer film från den ena försträckaren om plastfilmen tar slut eller går av på den andra.

Den helautomatiska Inlinerns inplastningsförlopp är styrd via mikroprocessorer, magnetgivare och proportionalventilbordet. Föraren behöver endast bestämma var balen avlastas när den individuella inställningen är gjord. Magnetgivaren på pressens baklucka synkroniserar inplastarens automatik med pressens funktioner..

 

Om gården redan har en välfungerande press, gör den då till en press-inplastarkombination med en Inliner! Det sparar tid och pengar.

 

 

ELHO INLINER 1820 är säker:
  • konstant övervakning av inplastningshastigheten
  • positionsgivare på inplastningsarmarna
  • filmvakten adderar automatiskt flera varv ifall en plastfilm saknas och stannar om båda saknas.
  • möjlighet till manuell styrning från hytten via monitorns vippbrytare