Arrow NM 2400 VC / Arrow NM 2800 VC

  • Arrow NM 2400 VCR 2
  • Arrow NM 2400 VCR

Hyvä läpäisy korkealla ajonopeudella
– erittäin hyvä kuivuminen

 ELHO ARROW NM 2800 VC

ELHO Arrow NM 2400 VC ja NM 2800 VC nostolaitemurskaimissa on kaikki tärkeät ominaisuudet sisäänrakennettuna! Keskikiinnityksellä varustettu niittopää myötäilee kevyesti pellon pintaa, erittäin hyväksi ja kestäväksi todettu teräpalkki leikkaa puhtaasti. Murskainroottori jossa vapaasti heiluvat sormet, säädettävä vastakampa ja pitkä murskainkammio varmistavat parhaan mahdollisen kuivumisen. HydroBalance kevennys puolestaan hoitaa rehun puhtauden.                                                                                                                             

UUTTA! Kuljetusasennossa koneen painopiste on traktorin keskilinjalla. Pienempikin traktori pysyy vakaana.

 

ELHO Arrow NM 2400 VC / NM 2800 VC:
  • helppoja käyttää
  • nopeita päisteissä omilla nostosylintereillä
  • HydroBalance kevennys 
  • murskainyksikkö keskiripustuksella
  • tiekuljetuksessa painopiste traktorin keskellä