Oy El-ho Ab

ELHO the factory 2015
 
  • Grundat 1968, fortfarande i samma familjs ägo 
  • Fabriken finns i Bennäs, ca 10 km från Jakobstad i västra Finland 
  • Ungefär 120 medarbetare 
  • Exportandel ca 70 % av produktionen 
  • Produktionsyta ca 9000 m² och lageryta ca 4000 m²

Oy ELHO Ab är ett familjeföretag grundat 1968, som tillverkar arbetsmaskiner av hög kvalitet inom lantbruk och entreprenad. ELHO skall vara en föregångare inom branschen som kunder och samarbetspartners litar på.

Lantbrukets produktivitet börjar med ett framgångsrikt åkerbruk med en funktionell maskinkedja från åker till utfodring. ELHO är med i kedjan från början till slut, i produktsortimentet finns en lämplig maskin till alla arbeten. ELHOs viktigaste produktgrupper är maskiner för foderskörd, foderdistribuering och skötsel av miljön.

ELHOs maskiner och arbetsegenskaper är av högsta kvalitet, och största delen av produktionen går på export runtom i världen. ELHO utvecklar konstant nya innovativa tekniska lösningar, som förbättrar maskinernas arbetsegenskaper och arbetskvalitet. Genom detta får kunderna maximal nytta av sina maskiner.

Förutom det tekniska försprånget satsar ELHO också på en förstklassig och dynamisk kundbetjäning där vi verkligen hör på kunderna och tar hand om dem också efter själva köpet.