Alltid före - Always ahead!


Oy ELHO Ab är ett familjeföretag grundat 1968, branschen är tillverkning arbetsmaskiner av hög kvalitet inom lantbruk och entreprenad. ELHO skall vara en föregångare inom branschen som kunder och samarbetspartners litar på.

Lantbruksfastigheternas produktivitet börjar med ett framgångsrikt åkerbruk med en funktionell maskinkedja från åker till utfodring. ELHO är med i kedjan från början till slut, för i produktgrupperna finns en lämplig maskin till alla arbeten. ELHOs viktigaste produktgrupper är maskiner för foderskörd, foderdistribuering och skötsel av miljön.

ELHOs maskiner och arbetsegenskaper är av högsta kvalitet, och största delen av produktionen går på export runtom i världen. ELHO utvecklar konstant nya, innovativa tekniska lösningar, som förbättrar maskinernas arbetsegenskaper och arbetskvalitet ännu mera. På så sätt får, också i framtiden, kunderna maximal nytta av sina maskiner.

Förutom det tekniska försprånget satsar ELHO också på en förstklassigt och dynamiskt kundbetjäning där vi verkligen hör på kunderna och tar hand om dem också efter själva köpet.