Vždy o krok napřed - vždy vpředu!

Firma ELHO Oy AB, založená v roce 1968 je finský rodinný podnik vyrábějící kvalitní zemědělské stroje pro zemědělství a poskytovatele služeb. Nejvyšší prioritou firmy ELHO, jako dodavatele sklizňové techniky, je být důvěryhodným partnerem pro zákazníky a spolupracující partnery.

Produktivita zemědělských podniků závisí do značné míry na efektivní zemědělské výrobě vybavené fungující technikou, od sklizně píce až po krmení zvířat. ELHO se tohoto procesu tvorby hodnot účastní od začátku do konce a svým sortimentem výrobků nabízí pro všechny činnosti v tomto procesu vhodné stroje. Nejdůležitější skupinou výrobků ELHO jsou přitom stroje zajišťující sklizeň krmných pícnin, rozdělení krmiva a údržbu krajiny.

Díky prvotřídní kvalitě strojů a jejich bezkonkurenčním výkonům má firma ELHO v celém světě velmi dobré jméno. Není tak překvapením, že většina její produkce dnes jde na export do celého světa. ELHO dělá vše pro neustálé nalézání nových a technicky inovativních řešení, která mají za úkol neustále zlepšovat výkonnost a funkčnost strojů a kvalitu jejich práce. Naši zákazníci tak budou moci i v budoucnu získat ze svých strojů maximální užitek.